Dylan Araps
@2211

Käyttäjällä 2211 on 0 tukijaa.

Tilit muualla

Käyttäjän 2211 tilejä muissa palveluissa:

Repositoriot

pywal 2371 Päivitetty tällä viikolla

🎨 Generate and change color-schemes on the fly.

neofetch 6057 Päivitetty tällä viikolla

🖼️ A command-line system information tool written in bash 3.2+

pure-bash-bible 10867 Päivitetty 2 kuukautta sitten

📖 A collection of pure bash alternatives to external processes.

openbox-patched 73 Päivitetty 2 kuukautta sitten

PKGBUILD and patches for Openbox with Rounded Corners

bum 68 Päivitetty 5 kuukautta sitten

🎵 Download and display album art for mpd/mopidy tracks.

pxltrm 308 Päivitetty 9 kuukautta sitten

🖌️ pxltrm - [WIP] A pixel art editor inside the terminal

discord-selena 5 Päivitetty 10 kuukautta sitten

Log all Discord messages for transparency

root.vim 10 Päivitetty 1 vuosi sitten

🌴 Automatically set directory to your project's root based on a known dir/file.

startpage 19 Päivitetty 1 vuosi sitten

🔗 Simple start page written in HTML/SCSS

reddit-sidebar-toggle 1 Päivitetty 2 vuotta sitten

👽 Toggle the sidebar on reddit.com

pascal_lint.nvim 1 Päivitetty 2 vuotta sitten

🐆 Show fpc compiler output in a neovim split.

taskrunner.nvim 10 Päivitetty 2 vuotta sitten

🏃 Runs Gulp/Gruntfiles in terminal splits

Historia

2211 liittyi 9 kuukautta sitten.

Euroa vastaanotettu viikossa

Tukijoita viikossa