Avatar

Dylan Araps
@2211

Käyttäjällä 2211 on 0 tukijaa.

Yhdistetyt tilit

Käyttäjän 2211 tilejä muissa palveluissa:

Repositoriot

neofetch 19304 Päivitetty 1 viikko sitten

🖼️ A command-line system information tool written in bash 3.2+

pure-bash-bible 35132 Päivitetty 1 viikko sitten

📖 A collection of pure bash alternatives to external processes.

pywal 7697 Päivitetty 1 kuukausi sitten

🎨 Generate and change color-schemes on the fly.

discord-selena 12 Päivitetty 7 kuukautta sitten

Log all Discord messages for transparency

reddit-sidebar-toggle 6 Päivitetty 2 vuotta sitten

👽 Toggle the sidebar on reddit.com

bum 131 Päivitetty 2 vuotta sitten

🎵 Download and display album art for mpd/mopidy tracks.

root.vim 22 Päivitetty 3 vuotta sitten

🌴 Automatically set directory to your project's root based on a known dir/file.

pxltrm 621 Päivitetty 3 vuotta sitten

🖌️ pxltrm - [WIP] A pixel art editor inside the terminal

openbox-patched 109 Päivitetty 3 vuotta sitten

PKGBUILD and patches for Openbox with Rounded Corners

startpage 28 Päivitetty 6 vuotta sitten

🔗 Simple start page written in HTML/SCSS

pascal_lint.nvim 3 Päivitetty 6 vuotta sitten

🐆 Show fpc compiler output in a neovim split.

taskrunner.nvim 13 Päivitetty 7 vuotta sitten

🏃 Runs Gulp/Gruntfiles in terminal splits

Historia

2211 liittyi 5 vuotta sitten.

Viikoittaiset Yhdysvaltain dollari-määräiset tulot

Tukijoita viikossa