Avatar

Dylan Araps
@2211

Käyttäjällä 2211 on 0 tukijaa.

Yhdistetyt tilit

Käyttäjän 2211 tilejä muissa palveluissa:

Repositoriot

neofetch 10069 Päivitetty tällä viikolla

🖼️ A command-line system information tool written in bash 3.2+

pywal 4695 Päivitetty 1 viikko sitten

🎨 Generate and change color-schemes on the fly.

pure-bash-bible 25736 Päivitetty 1 kuukausi sitten

📖 A collection of pure bash alternatives to external processes.

root.vim 17 Päivitetty 4 kuukautta sitten

🌴 Automatically set directory to your project's root based on a known dir/file.

pxltrm 434 Päivitetty 4 kuukautta sitten

🖌️ pxltrm - [WIP] A pixel art editor inside the terminal

openbox-patched 94 Päivitetty 5 kuukautta sitten

PKGBUILD and patches for Openbox with Rounded Corners

bum 109 Päivitetty 6 kuukautta sitten

🎵 Download and display album art for mpd/mopidy tracks.

discord-selena 7 Päivitetty 3 vuotta sitten

Log all Discord messages for transparency

startpage 25 Päivitetty 3 vuotta sitten

🔗 Simple start page written in HTML/SCSS

reddit-sidebar-toggle 4 Päivitetty 3 vuotta sitten

👽 Toggle the sidebar on reddit.com

pascal_lint.nvim 3 Päivitetty 3 vuotta sitten

🐆 Show fpc compiler output in a neovim split.

taskrunner.nvim 12 Päivitetty 4 vuotta sitten

🏃 Runs Gulp/Gruntfiles in terminal splits

Historia

2211 liittyi 2 vuotta sitten.

Viikoittaiset Yhdysvaltain dollari-määräiset tulot

Tukijoita viikossa