SLAT

協助開展軟體自由運動

Käyttäjällä SLAT on 0 tukijaa.

Esittely kiina

軟體自由,不是只有鼓勵使用自由軟體這麼單純而已。

它代表著我們在數位世界中,擁有選擇使用哪一種軟體與服務的自由,擁有保存數位資產不被特定格式與廠商鎖死的自由,擁有在資訊世界中悠遊自在探索,不擔心隨時被套上侵犯專利、侵犯版權的自由。

它不代表我們反對專有軟體、私有版權與智慧財產權。相反地,軟體自由運動期待所有人都能理解專有軟體與自由軟體的差異,開放檔案格式與封閉檔案格式的差異,工具導向與觀念能力導向的差異,從而在特定場域可以自由選擇所使用的工具、格式。

它不只是要推廣選擇工具的自由,還有推廣開放格式的重要性,推廣教育上使用自由軟體與開放檔案格式所帶來的教育公平性,以便將來在職場上或任何場域自由使用工具解決自身問題的能力。

軟體自由運動還有很多內涵,最重要的是它奠基於共創共享的價值觀。因為共享,所以大家不用擔心侵權,也因為共享,所以大家可以在別人的基礎上繼續共創,讓創作更快地發展發光發熱。

如果您認同我們的理念,歡迎支持我們。

Yhdistetyt tilit

Käyttäjän SLAT tilejä muissa palveluissa:

Historia

SLAT liittyi 2 vuotta sitten.

Viikoittaiset Yhdysvaltain dollari-määräiset tulot

Tukijoita viikossa