Avatar

KOReader

KOReader saa 22,24 € viikossa 34 tukijalta.

Jäseniä


Näytä tulo-osuudet

Yhdistetyt tilit

Käyttäjän KOReader tilejä muissa palveluissa:

Repositoriot

koreader 10835 Päivitetty tällä viikolla

An ebook reader application supporting PDF, DjVu, EPUB, FB2 and many more formats, running on Cervantes, Kindle, Kobo, PocketBook and Android devices

android-luajit-launcher 99 Päivitetty tällä viikolla

Android NativeActivity based launcher for LuaJIT, implementing the main loop within Lua land via FFI

koreader-base 98 Päivitetty tällä viikolla

Base framework offering a Lua scriptable environment for creating document readers

crengine 57 Päivitetty 1 kuukausi sitten

This is the KOReader CREngine fork. It cross-pollinates with the official CoolReader repository at https://github.com/buggins/coolreader, in case you were looking for that one.

lj-wpaclient 7 Päivitetty 4 kuukautta sitten

wpa_supplicant client library for LuaJIT

ffi-cdecl 11 Päivitetty 1 vuosi sitten

Automated C declaration extraction for FFI interfaces

libk2pdfopt 61 Päivitetty 2 vuotta sitten

k2pdfopt library for koreader, based on http://willus.com/k2pdfopt

Historia

KOReader liittyi 2 vuotta sitten.

Viikoittaiset euro-määräiset tulot

Tukijoita viikossa