Liberapay-palvelussa “ryhmä” hallinnoi lahjoituksia useilta lahjoittajilta useille lahjoituksensaajille. Lahjoittaja päättää paljonko haluaa antaa, ja ryhmän jäsenet päättävät kuinka haluavat jakaa rahan. Liberapay yrittää jakaa rahat näiden määritysten mukaan.

Ryhmätiliä ei ole tarkoitettu yhden oikeushenkilön jäsenten käytettäväksi, vaan riippumattomien henkilöiden tai organisaatioiden ryhmälle, jotka työskentelevät yhteisessä projektissa. On kuitenkin ihan hyvä ajatus luoda ryhmätili projektille, jolla on vain yksi kehittäjä, koska tämä mahdollistaa merkitä lahjoituksen tarkoitukseksi tukea nimenomaan tätä hanketta sen takana olevan henkilön sijaan.

Ryhmätili ei säilö rahaa myöhempää käyttöä varten. Jokainen lahjoitus jaetaan välittömästi ryhmän jäsenille, tai mikäli maksunkäsittelijä ei tue rahan jakamista, yhdelle jäsenelle. Näiden maksunkäsittelyllisten rajoitusten vuoksi jäsenten saamat summat voivat olla tilapäisesti epätasapainossa, etenkin mikäli ryhmällä on enemmän jäseniä kuin tukijoita.

Jos Liberapay-ryhmätilit eivät vastaa tarpeitasi, voit käyttää Open Collective -alustaa, jossa rekisteröity yhdistys voi “isännöidä” ryhmää. Tämä "verotuksellinen taho" on ryhmän varojen laillinen omistaja, sekä valvoo niiden käyttöä ja ottaa yleensä jonkin prosenttimääräisen osuuden lahjoituksista itselleen. (Liberapay-palvelussa tulee ehkä joskus käyttöön vastaavanlainen järjestelmä, mutta tälle ei ole vielä aikataulua.)

Ryhmän luonti

Sinun pitää ensin kirjautua omalle tunnuksellesi.

Ryhmän jäseneksi tuleminen

Kun olet osallistunut ryhmän projektiin, pyydä sen jäseniä kutsumaan sinut. Älä unohda kertoa heille, mikä käyttäjätunnuksesi on.

Rahan jakaminen

Ryhmillä ei ole hierarkiaa. Kaikki jäsenet ovat tasa-arvoisia, ja määrittävät oman osuutensa.

Voit muuttaa osuuksiasi ryhmän hallintapaneelista. Se sisältää taulukot, joista näkyy ryhmän kaikkien jäsenten osuudet seuraavalle ja edelliselle Maksupäivälle, sekä arviot todellisista määristä, jonka nämä saavat seuraavana Maksupäivänä.

Nimelliset osuudet ovat raakoja lukuarvoja, jotka ryhmän jäsenet syöttävät itse. Todelliset osuudet muodostuvat järjestelmän laskemana: Ensin nimelliset osuudet summataan, ja sen jälkeen lasketaan prosenttimäärä, mitä kukin osuus edustaa, ja tämä prosenttimäärä sovelletaan saatavilla olevaan rahasummaan. Nimelliset osuudet toimivat myös maksimeina: Todelliset osuudet eivät koskaan ylitä nimellistä osuutta edes siinä tilanteessa, että rahaa olisi saatavilla enemmänkin.

Nimellisen osuuden käsittely maksimiarvona voi kummastuttaa. Miksi ei käytetä pelkkää prosenttiosuutta? Koska tällöin maksimin avulla ryhmälle voi jättää käyttämätöntä tuloa (“jäännös”), josta on useita hyötyjä. Ensinnä se mahdollistaa jäsenten tulojen vakauttamisen. Toisekseen uusien jäsenten liittäminen ryhmään helpottuu, koska näiden kasvattaessa osuuttaan pienenee jäännös sen sijaan, että toisten jäsenten tulot muuttuisivat. Kolmanneksi sen avulla ohjelmistomme voi säätää lahjoittajien siirtämiä määriä ryhmän jäsenille tavalla, joka tasapainottaa lahjoittajien osallistumiset ajan myötä. Järjestelmästä tulee näin reilumpi. Lopuksi se rohkaisee lahjoittamaan ryhmälle, joka on jo saavuttanut tavoitelukemansa, mikä auttaa ryhmän tulojen vakiinnuttamisessa.

Automaattiset osuudet

Oletuksena kaikilla ryhmän jäsenillä on osuus asetettu arvoon “automaattinen”, joka tarkoittaa tasapuolista osuutta jäännöksestä. Toisinsanoen jäsenet, joilla on erikseen asetettu määrä, jaetaan osuus ensin, ja mitä sen jälkeen jää jäljelle, jaetaan tasapuolisesti niiden jäsenten kesken, joilla osuus on automaattinen.

Osuuksien säätely

Kun “osuuksien säätely” kytketään ryhmälle päälle, ryhmän jäsenet eivät voi korottaa osuuksiaan laskettua maksimia korkeammiksi. Tämä laskelma pohjautuu edellisen Maksupäivän nimellisiin osuuksiin. Toiminnon tarkoitus on helpottaa uusien osallistujien kutsumista ryhmään tekemällä mahdottomaksi sen, että nämä varaisivat itselleen suhteettoman suuria osuuksia ryhmän tuloista ensimmäisten viikkojen aikana.

Raja toimii näin: Voit aina lisätä osuutesi 1,00 $:een, mikäli se oli sen alle. Voit tuplata osuutesi edelliseen viikkoon verrattuna. Voit kohottaa osuutesi lunastaaksesi ryhmän tulojen ylijäämän. Ja voit kohottaa osuutesi edellisen Maksupäivän mediaaniosuuden tasolle. Mikä tahansa näistä onkaan suurin määrä, se on maksimiosuutesi viikolle.

Osuuksia ei rajoiteta, mikäli ryhmällä on vain yksi jäsen, tai mikäli edellisen viikon osuudet olivat kokonaan nollia (tämä koskee esimerkiksi vasta luotuja ryhmiä, joilla ei ole ollut vielä yhtään Maksupäivää).

Ota yhteyttä Liberapayn tukeen, jos haluat ottaa käyttöön tai poistaa rajat olemassaolevan ryhmän osuuksista. Muista liittää mukaan riittävät todisteet siitä, että pyynnölläsi on ryhmän jäsenten hyväksyntä.

Ryhmän jäsenyyden poisto

Voit jättää ryhmän sen hallintapaneelista käsin.

Jäsenen erottaminen ryhmästä puuttuu vielä. Ota yhteyttä tukeen ja liitä mukaan todisteet siitä, että jäsenen erottamiselle on syy, ja siitä, että tästä on muiden jäsenten kesken yhteisymmärrys.

Ryhmätilin sulkeminen

Ryhmätili sulkeutuu automaattisesti silloin, kun sen viimeinen jäsen eroaa ryhmästä.